Skutecznie myjący i silnie odtłuszczający preparat posiadający również właściwości dezynfekujące wobec bakterii i grzybów. Nie niszczy mytych powierzchni. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, ludźmi i zwierzętami. Preparat łączy mycie, odtłuszczanie i dezynfekcje.

ZASTOSOWANIE:
Preparat BIO DDN przeznaczony jest do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji: powierzchni zewnętrznych, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu. Można używać go do mycia ręcznego lub maszynowego ( szczotkowanie, namaczanie, oprysk lub poprzez urządzenia wysokociśnieniowe i pianownice ).

SPOSÓB STOSOWANIA:
• Mycie: rozcieńczyć koncentrat od 0,5% do 2% w wodzie, myć ręcznie lub maszynowo.
• Dezynfekcja: rozcieńczyć koncentrat do stężenia 2% i pozostawić na 15 minut po czym spłukać bieżącą wodą.
• Odtłuszczanie: w zależności od stopnia zabrudzenia stosujemy stężenie od 1% do 10% (przypalenia). W branży spożywczej po zastosowaniu preparatu obowiązkowo płukać bieżącą wodą.

CECHY:
• BIO DDN jest silnym detergentem wobec tłuszczów, białka i cukru. Odbarwia krew.
• Nie niszczy mytych powierzchni. Nie zawiera chloru ani rozpuszczalników
• Bardzo wydajny, doskonale myje i odtłuszcza już przy stężeniu 0,5%
• BIO DDN rozpuszcza się w wodzie w każdej proporcji, posiada właściwości zwilżające, które pozwalają mu dotrzeć w głąb silnych zabrudzeń.
• Myje, odtłuszcza i dezynfekuje podczas jednej operacji.
• BIO DDN ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze według norm: PN-EN 1276:2000 , PN-EN 1650:2002 i PN-EN 13697:2002 . Odpowiada przepisom prawnym odnośnie metod i produktów stosowanych do mycia i dezynfekcji sprzętów oraz obiektów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami dla ludzi i zwierząt.