Firma Biochem powstała w styczniu 2006 roku jako producent specjalistycznych preparatów chemicznych.

Oferta naszych produktów przeznaczona jest dla szerokiego spektrum branż z przemysłu rolno-spożywczego, higieny komunalnej oraz weterynaryjnej. Większa część naszej oferty kierowana jest do hodowców drobiu i trzody chlewnej, oraz przemysłu cukierniczego i piekarniczego, gdzie na przestrzeni działalności naszej firmy zdobyliśmy duże doświadczenie poparte jakością naszych produktów oraz zaufaniem naszych klientów.

Wszystkie nasze produkty podczas procesu produkcyjnego poddawane są pełnej kontroli przed dostarczeniem ich do magazynu wyrobu gotowego. Procesy produkcyjne objęte są monitoringiem. Sprawdzana jest zgodność produktów z normami, oraz wymaganiami naszych Klientów.

Prowadzona jest stała weryfikacja współpracujących z firmą dostawców pod względem jakości dostarczanych surowców. Zapewnienie powtarzalnej jakości to przede wszystkim zasługa wykwalifikowanego personelu działu produkcji.

Polityka firmy przewiduje dalszy rozwój w strategicznych obszarach działania, wzmocnienie pozycji rynkowej, oraz zapewnienie doskonałej obsługi Klientów.

Dyrektor Tomasz Młyniec