Prawa autorskie

Prawa autorskie i znaki firmowe
Treść, zdjęcia, opracowania graficzne, opracowania dźwiękowe, zastosowane środki animacji i materiały video, jak również sposób ich prezentacji na stronie, podlegają ochronie prawnej.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poland License. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biochem Tomasz Młyniec.

Znaki firmowe
W przypadku braku innych danych, obowiązuje ścisła ochrona wszystkich znaków firmowych, występujących na tej stronie, na rzecz firmy Biochem Tomasz Młyniec. Dotyczy to przede wszystkim sformułowań specjalistycznych, zastosowanych emblematów i znaków logo.