Preparat bez chloru i aldehydów. Skuteczna dezynfekcja bakteriobójcza i grzybobójcza. Biodegradowalny.

ZASTOSOWANIE:
Preparat IXONOS 17 przeznaczony jest do dezynfekcji: powierzchni zewnętrznych, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu w przemyśle rolno-spożywczym.

SPOSÓB STOSOWANIA:
• METODĄ OPRYSKU LUB NAMACZANIA
Stosować roztwór 1% i minimalny czas kontaktu 15 minut z powierzchnią dezynfekowaną.
• METODĄ ZAMGŁAWIANIA
Stosować 2,5g koncentratu na 1m³ powierzchni, minimalny czas kontaktu 6 godzin.
Lepsze działanie biobójcze IXONOS 17 wykazuje w wodzie zimnej.

CECHY:
• Skuteczna dezynfekcja bakteriobójcza i grzybobójcza, nie zawiera chloru ani aldehydów.
• IXONOS 17 rozpuszcza się w wodzie w każdej proporcji, posiada właściwości zwilżające.
• IXONOS 17 ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze według norm: PN-EN 1276:2000 , PN-EN 1650:2002 i PN-EN 13697:2002 . Odpowiada przepisom prawnym odnośnie metod i produktów stosowanych do mycia i dezynfekcji sprzętów oraz obiektów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i napojami dla ludzi i zwierząt.
• Ulega całkowitej biodegradacji.