Skoncentrowany preparat do usuwania osadów w systemach pojenia zwierząt. Usuwa osady organiczne.

ZASTOSOWANIE:
BIO OXY ma zastosowanie wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z powstałymi osadami typu organicznego w systemach pojenia zwierząt. Wszędzie tam gdzie trzeba usunąć osady organiczne.

SPOSÓB STOSOWANIA:
• W celu usunięcia osadów z systemu pojenia zwierząt należy wprowadzić 2% roztwór BIO OXY na czas od 12 do 24 godzin. Po wyznaczonym czasie przepłukać obieg bieżącą zimną wodą.
• W celu ciągłego usuwania osadów w systemach pojenia zwierząt stosować roztwór roboczy na 1000 litrów wody: kura nioska 100-150 ml, kura brojler 100-200 ml, indyk 100-400 ml, trzoda chlewna 250-400 ml.

CECHY:
• szybko ulega biodegradacji,
• nie pieni się,
• łatwy i oszczędny w użyciu,
• doskonale radzi sobie z osadami typu organicznego.