W następujących kategoriach znajdują się produkty w zakresie przemysłu spożywczego oraz hodowli zwierząt.